news concerts recordings drums photos bio drum lessons links credits contact

Do pobrania: pdf lub MS .doc (Polski).

Urodziłem się 25 marca 1969 r.
w Bydgoszczy.
Edukację muzyczną
na instrumentach perkusyjnych rozpocząłem w 1983 w Liceum Muzycznym w Bydgoszczy w klasie prof. Janusza Mikołajczaka. Liceum Muzyczne ukończyłem w 1988 roku z wyróżnieniem. Jestem absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Stanisława Proksy (studia na tej uczelni w latach 1988 - 1992). Uzyskałem tytuł magistra sztuki - specjalizacja w zakresie instrumentów perkusyjnych. Brałem również udział jako student w Warsztatach Jazzowych w Chodzieży w latach 1985 - 1988, i w Koninie (1987).

Moimi nauczycielami byli: prof. Janusz Mikołajczak, prof. Stanisław Proksa, Skip Hadden, Czesław "Mały" Bartkowski, Jacek Pelc, Piotr Biskupski, Krzysztof Zawadzki. W tym miejscu chciałbym im bardzo podziękować za wiedzę, cierpliwość i wyrozumiałość!

Profesjonalną karierę rozpocząłem w Kwintecie Jana "Ptaszyna" Wróblewskiego (1987). Później współpracowałem m.in. z Garrisonem Fewellem, Nicolasem Simionem, Joachimem Menclem, Piotrem Wojtasikiem (CD pt. "Lonely Town" zostało uznane przez czytelników czasopisma "Jazz Forum" Płytą Roku 1995), Mieczysławem Szcześniakiem, Kubą Stankiewiczem, Lorą Szafran z zespołem "New Presentation", Karolem Szymanowskim, Brandonem Furmanem i Jackiem Niedzielą, Piotrem Baronem, Zbigniewem Namysłowskim; okazjonalnie z Tomaszem Stańko, Januszem Muniakiem, Leszkiem Kułakowskim, Krzysztofem Herdzinem, Michałem Kulentym i z wieloma innymi. Z większością z tych wykonawców nagrałem ok. 20 płyt dla różnych wytwórni.

Brałem udział w festiwalach jazzowych w Polsce i za granicą, tj. kilkakrotnie Jazz nad Odrą, Jazz Jamboree, Jazz Standart Festival Siedlce, "Jazz w Muzeum" w Ostrowie Wlkp., Pori Jazz Festival `87 (Finlandia), Istanbul Festival `93 (Turcja), '99 Euro Big Band Matusza Jakabcica (Bratislava, Słowacja).

Stała współpraca - obecnie: różne projekty Jana "Ptaszyna" Wróblewskiego, Funky Groove, kwartet "Adam Wendt & Friends", Wojciech Niedziela Trio i Quartet, "Wooden Soul Quartet" i "Jazzowe Poetycje" Jacka Niedzieli, "Bright Ella's Memorial" z Ewą Bem, Piotr Wojtasik.

Byłem wykładowcą na Warsztatach Muzycznych w Puławach (corocznie od 1991); 3 razy na "Leichlinger Jazz Workshop" podczas "Forum Ost-West" w Niemczech (1992, 1994, 1996), Warsztaty Muzyczne w Pułtusku (2002, 2003, 2004), Międzynarodowe Warsztaty Muzyczne w Inowrocławiu (2003), Letni Jazzova Dilna - Praha 2006.
      W latach 2004-2008 byłem wykładowcą klasy perkusji na Kierunku Jazz i Muzyka Estradowa w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie uczę gry na perkusji oraz prowadzę zajęcia z rytmu w Zespole Szkół Muzycznych w Szczecinie

Nagrody i wyróżnienia:
Na festiwalach Jazz Juniors w Krakowie:
- 1986 z zespołem "Backward Glance" Bogdana Hołowni (II nagroda i wyróżnienie indywidualne)
- 1989 z "Jazz Septetem" Wiesława Wysockiego i "Staff Only" Marka Dykty (I i II nagroda, wyróżnienie indywidualne).
- 1997 (padziernik): Wyróżnienie: I Konkurs dla Perkusistów Jazzowych - Grodzisk Mazowiecki.
- 2002: Miesięcznik "Gitara i Bas + Bębny": Funky Groove "Go To Chechua Mountain": Płyta roku w kategorii Jazz elektryczny; również za tą płytę: Sekcja rytmiczna roku (wspólnie z Tomaszem Grabowym - gitara basowa).

Wersja do druku - pobierz: pdf lub MS .doc (Polski).

(moje zdjęcia dla druku można znaleźć w galerii)

I was born on March 25th, 1969 in Bydgoszcz, Poland.
I started
my musical education in 1983 at Music College in Bydgoszcz. My teacher was prof. Janusz Mikolajczak. I have finished that school in 1988. I'm also graduated in Music Academy of Katowice - Jazz and Popular Music Department (I studied there in 1988 - 1992 - my teacher was Stanislaw Proksa). I was a student on Summer Jazz Workshops in Chodziez, Poland (1985 - 1988), and in Konin (PL - 1987) too.

My teachers were also: Skip Hadden, Czeslaw "Maly" Bartkowski, Jacek Pelc, Piotr Biskupski. I want to thank ALL my teachers for their knowledge, frienship, support and patience they gave me - it was great to get more and more experience with you gentlemen!

I emarked on my musical career as a member of Jan "Ptaszyn" Wroblewski Quintet (1987). later I played,among others, with guitarist Garrison Fewell, saxophonists Nicolas Simion, John Groos, pianists Joachim Mencel and Kuba Stankiewicz, trumpeter Piotr Wojtasik (the CD entitled "Lonely Town" was recognized as the 1995 Record of the Year by the readers of Jazz Forum Magazine), vocalists Mieczyslaw Szczesniak and Lora Szafran & The New Presentation Band, vibraphonist Karol Szymanowski, also, occasionally with trumpeter Tomasz Stanko, saxophonists Janusz Muniak and Michal Kulenty, pianists Krzysztof Herdzin (I was in the same class with him at Music College in Bygdoszcz) and Leszek Kulakowski, and many others.

I also played on other festivals for example - Jazz Jamboree (Warsaw), Jazz on the Odra (Wroclaw - PL), Istanbul Festival, (Turkey) and '89 Pori Jazz Festival (Finland).

At present, I perform regularly in various projects of Jan "Ptaszyn" Wroblewski, Funky Groove Band, Wojciech Niedziela Trio and Quartet, "Bright Ella's Memorial" with famous Polish singer Ewa Bem.

I was teaching on Jazz Workshops in Pulawy, PL (every year - since 1991), 3 times on Leichinger Jazz Workshop during Forum Ost-West in Germany (1992, 1994, 1996), Music Workshops in Pultusk, PL (2002, 2003, 2004), International Music Workshop in Inowroclaw, PL (2003), Letni Jazzova Dilna - Praha 2006 (Czech Republic).
In 2004-2008 I was a drum instructor at Zielona Gora University (Poland), Institute of Culture and Music Arts.
At present I'm teaching drums at Music College in Szczecin, Poland

Awards: I have participated in jazz festivals - competitions in Poland and abroad, oncluding Jazz Juniors in Cracow, where I have received 2nd prize when played with Bogdan Holownia's Backward Glance (1986), as well as 1st and 2nd prizes and an individual distinction with Wieslaw Wysocki Wysocki's Jazz Septed and Marek Dykta's Staff Only (1989). I also was on '90 Hoeillart Jazz Competion in Belgium with Marek Dykta's Staff Only Band.
1997 (October): individual distinction on 1st Competition for Jazz Drummers, Grodzisk Mazowiecki (PL)
2002: "Gitara i Bas + Bebny" Magazine - Funky Groove "Go To Chechua Mountain": Record of The Year/Electric Jazz and Rhythm Section of the Year (with bassist Tomasz Grabowy).

(you can find some photos of mine for prints in the gallery)

www.marcinjahr.com © 2004 - 2009 Marcin Jahr
site hosted by SIGNUMIT